På Store Skagastølstind

Litt om fjellfotografering og fotoutstyr
Fototurer i inn og utland
Tekst/foto: Dagfinn Skjelle
Sidene er designet av Dagfinn Skjelle i Netscape.
Bildene er enten vannmerket eller merket på annen måte og kan spores på
Google Alerts eller TinEye
The images can be tracked on Google Alerts or TinEye
Photo/copyright: Dagfinn Skjelle, Lillehammer, Norway
Link til forskjellige tema blir aktivisert etterhvert med tekst og bilder.
Hosted by one.com
Filmbasert fotoutstyr


Film og fremkalling

Digitale kameraer

Fototurer i inn og utland